Selecteer een pagina

Privacy 

De wereld verandert, mijn organisatie is in beweging, informatieveiligheid en privacy worden steeds belangrijker, maar waar staan wij eigenlijk?”

Privacy een hype, of iets dat allang onder controle had moeten zijn?

Veel is al gezegd over de nieuwe Europese Privacy verordening (AVG). Datalekken breed uit gemeten in de media en organisaties die plotseling geconfronteerd worden met vraagstukken waar in het verleden nauwelijks aandacht aan hoefde te worden besteedt. De AVG is natuurlijk niet nieuw. Haar voorganger, de Wbp, had al een zelfde boodschap. Wees voorzichtig met de data van je klanten en medewerkers. Kweek een privacy bewustzijn bij de medewerkers en voorkom fouten.

De theoretisch administratieve kant van de AVG heeft al behoorlijk wat producten, plannen en templates opgeleverd. Het wiel zelf uitvinden is gelukkig niet meer nodig. De verleiding is groot om te gaan ‘knippen & plakken’. Een goed voorbeeld of best practices vertalen en u bent compliant aan de AVG? Helaas is dit te eenvoudig gedacht. Er komt meer bij kijken.

Om compliant te zijn aan de AVG moet aantoonbaar zijn dat u ‘in control’ bent en dat u het mechanisme van continue verbeteren ‘aantoonbaar’ beheerst. Het alleen beschrijven is onvoldoende. U moet het kunnen aantonen. De Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA) in volle glorie. De lerende organisatie waarbij willen, moeten en kunnen belangrijke veranderaspecten zijn.

Milana heeft veel ervaring met dit soort verandertrajecten. Het opzetten, bewaken en besturen van een sluitend management systeem waarbij maximaal aandacht aan uw management en medewerkers wordt besteedt. Zij zijn uiteindelijk degene die dagdagelijks met het onderwerp privacy in aanraking komen.

Wij gaan samen met u en uw organisatie privacy bewustzijn ‘kweken’. Kweken gaat verder dan trainen. We stoppen niet na een paar awareness sessies maar gaan op zoek naar manieren om het continue verbeteren in uw organisatie DNA te krijgen. Samen op werken, trainen, spiegelen, risico denken en kritisch kijken naar het gedrag van uw medewerkers binnen uw organisatie.

Wij onderscheiden ons van andere dienstverleners op dit gebied. Wij gaan verder waar anderen stoppen. Privacy is een groot goed wat niet alleen met een paar pennenstreken wordt gewaarborgd. Privacy in uw organisatie wordt gewaarborgd door uw medewerkers. Door een juiste houding en gedrag, door voldoende kennis en altijd bereid om te willen leren van fouten die gemaakt worden.

 

De AVG beknopt weergegeven

25 mei 2018 is het zover: Binnen Europa is dan de nieuwe privacywetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de General Data Protection Regulation (GDPR). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt daarmee.

De AVG zorgt onder andere voor versterking, uitbreiding en borging van privacyrechten van alle EU-burgers. Er worden meer verantwoordelijkheden neergelegd bij de organisaties en alle Europese privacytoezichthouders krijgen dezelfde, stevige bevoegdheden.

Ieder bedrijf, van grote multinational tot kleine MKB-er krijgt te maken met de AVG. Enige uitzondering op dit geheel zijn politie en justitie, zij hebben een aparte richtlijn.

Bent u, maar zijn vooral uw medewerkwers er klaar voor? Of heeft u behoefte aan meer informatie?

error: Content is protected !!
Share This