Selecteer een pagina

Auditing

“Doen we met zijn allen, wat we met elkaar hebben afgesproken?”

Auditing, controle en afspraken

Een audit is de controle van een proces, systeem of product met het doel om zeker te stellen dat het voldoet aan de afgesproken vereisten. Auditing biedt inzicht, de mogelijkheid tot verbetering en vertrouwen. Inzicht wordt gecreëerd doordat er gecontroleerd wordt of de processen, producten en/of systemen voldoen aan (interne) afspraken. De uitkomst van een audit biedt een concreet statusverslag van het gecontroleerde. Het maakt de verschillen tussen de huidige situatie en de gewenste situatie inzichtelijk en verklaarbaar.

Verschillen tussen huidige en gewenste situatie

De verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie zijn concrete auditpunten die binnen de organisatie worden uitgezet. Zodra het auditpunt succesvol is opgelost zal het gecontroleerde functioneren conform afspraak.

Certificering

Tot slot spelen audits een cruciale rol in het verkrijgen van bepaalde certificeringen. Deze tonen aan dat een organisatie voldoet aan (inter)nationale normeringen. Als uw organisatie voldoet aan de gestelde norm, en u kunt dit door middel van een externe audit aantonen dan leidt dit tot een certificering. Binnen klant-leverancierrelaties speelt uw certificering een belangrijke rol. Een klant heeft immers meer vertrouwen in een gecertificeerde leverancier.

Milana heeft Auditoren in dienst die uw organisatie helpen bij het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van (interne) audits. Ook geven wij opvolging aan de uitkomsten van de audit. Onze auditors assisteren in het behalen van diverse certificeringen  (zoals bijvoorbeeld ISO-27001, ISO27002, ISO-9001) door middel van het begeleiden van externe audits.

Behoefte aan meer informatie?

 

error: Content is protected !!
Share This